Civilnet

«Կրթության տապան» հաղորդումը

YouTube screenshot

Սկսած 2021 թվականի սեպտեմբերից, համագործակցում եմ «Սիվիլնեթի» հետ, վարելով «Կրթության տապան» հաղորդումը։ Հաղորդումները հիմնականում նվիրված են դպրոցական կրթությանը, եւ ուղղված են ուսուցիչներին, դպրոցների տնօրեններին, կրթության մասնագետներին եւ ծնողներին։ 

Եթե ունեք Facebook հաշիվ,  այս հղումով կգտնեք բոլոր թողարկումները։

Իսկ եթե չունեք Facebook հաշիվ, կարող եք փնտրել հաղորդումները YouTube հարթակում #կրթությանտապան հեշթեգով։